Ik kan niet inloggen

Ben je geregistreerd en kan je niet inloggen?

Ga naar https://woonpleinlimburg.nl/login en klik vervolgens op wachtwoord vergeten.

Vul vervolgens het e-mail adres in waarmee je geregistreerd bent om een wachtwoord reset aan te vragen. Je krijgt dan een mail toegestuurd waarmee je je wachtwoord opnieuw in kan stellen. Let op: de geautomatiseerde link die naar je toegestuurd is om je wachtwoord opnieuw in te stellen is 60 minuten geldig. Ben je te laat, dan zou je de handeling opnieuw uit moeten voeren.

Geen e-mail ontvangen? Check je spam!

Heb je geen account of is je e-mail niet bekend in het systeem? Klik dan op registreren.

Meer artikelen